Restrukturyzacje, upadłości i postępowania układowe

Polityka prywatności Kancelaria Restrukturyzacji PREST sp. z o.o.

Kancelaria Restrukturyzacji PREST sp. z o.o. przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona przez ciebie zgoda. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zleconej usługi. Dodatkowo przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach archiwalnych. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak podwykonawcy i współpracownicy w celu realizacji zleconej usługi. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali przez cały czas wykonywania usługi.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania na Państwa rzecz usługi.

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

Kancelaria Restrukturyzacji PREST sp. z o.o.
ul. Zbożowa 42B/301, 40-657 Katowice, NIP: 9542837288, REGON: 52132807100000

 

Zadzwoń po bezpłatną informację
535 882 541

Współpraca:

Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net